Information om HSB

 

Email: styrelsen@brf-vinbaret.se

 

Följ oss:

Information om HSB

 

Idag har HSB hand om fastighetsskötseln och driften.

 

Övrigt sköts av Fastum AB